Ürün reklamı, satışı ve ödemesi geleneksel ticaretimizde mevcuttur. E-ticaret ise internet sitesi üzerinde olandır yani insanlar ürün reklamını internet reklamcılığı kapsamında ulaşabilirler. Ürünün özelliklerini ödeme seçenekleri vs. bilgilerinin internet yoluyla öğrenip satın almasıdır.

Amacı:
1.Ürünlerin müşteriye hızlı bir şekilde ulaşması.
2.Siparişin müşteriye kolay bir şekilde, sıkıntısız şekilde ulaşabilmesi.
3. Satın alma sürecinin güvenli bir şekilde olması.
E-Ticaret sisteminin altyapısını güçlendirilmesine ve tercih edilmesini kolaylaştıran en güçlü etmenlerdir.

E-Ticaret Türleri
-Şirketler arası elektronik ticaret
-Şirket –Tüketici arası elektronik ticaret
-Şirket-Kamu idaresi elektronik ticaret
-Tüketici-Kamu idaresi elektronik ticaret


"Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir." - Pisagor