Satışları arttırmak için yapılan reklam türüdür.

Bir firmanın, üretimini yaptığı ürünün başlangıcında ürünün hangi amaçlarda kullanıldığı, ürünün insanlar üzerinde etkisi, ürünün dikkat çekici özellikleri ve ürünün olumlu veya olumsuz yönleri tespit edilir. İnsanların zihnindeki soruları cevaplamak adına bu kriterlere dikkat ederek reklama başlanır.

Ürün tanıtımı için yapılması gereken en önemli şey reklamlardır. Reklamda insanların ilgisini çekecek ögeler kullanmak önemlidir. Satışın artışını sağlamak için yapılan reklamda ilgi çekici olması, kaliteli olması, sağlık açısından önemi reklam için en önemli özelliklerdir.


"Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir." - Mevlana